Volg onsVolg ons

Duurzame gebouwautomatisering en klimaatbeheersing

Ga direct naar:: Navigatie, Instellingen, Content, Footer

  • Priva TC ServeCenter

Wilt u weten welke voordelen TC ServeCenter úw bedrijf oplevert?

Vraag het de Priva expert  
 

De oplossing voor alarm- en storingsmanagement

Priva TC ServeCenter is een programma voor alarm- en storingsmanagement. Het bewaakt het gebouwbeheersysteem van één of meerdere projecten. Op basis van een dienstrooster bepaalt de applicatie welke servicemonteur of technicus wordt opgeroepen. TC ServeCenter kan op verschillende manieren meldingen van de projecten ontvangen en doorsturen naar de technici. De manier van communiceren kan per project worden geconfigureerd.

TC ServeCenter kan op de volgende manieren meldingen van de projecten ontvangen:

Via e-mail:
De controller in het gebouw stuurt een e-mail met de melding(en) naar TC ServeCenter. Bij de e-mail zit een bijlage met de meldinggegevens die door TC ServeCenter automatisch gelezen worden. De verzending gebeurt via een mailserver buiten het Priva-systeem. Dit kan bijvoorbeeld een Microsoft Exchange-server zijn van het kantoornetwerk in het gebouw, maar ook een mailserver van de telecomprovider. Zowel de (netwerkmodule van de) controller als de TC ServeCenter-server moeten met internet verbonden zijn. Dit kan direct met een eigen breedbandmodem/router, maar ook indirect door koppeling aan het kantoornetwerk dat al met internet verbonden is. De controller kan een e-mail versturen bij elke melding, maar kan meldingen ook gedurende een instelbare wachttijd opsparen en deze vervolgens in één e-mail versturen.

Om de communicatie dagelijks te testen wordt gebruik gemaakt van een 'lifebeat e-mail' die dagelijks wordt verstuurd vanuit het project, als er geen melding is opgetreden.

Via internetverbinding:
TC ServeCenter staat continu in verbinding met de controller en vraagt voortdurend eventuele nieuwe meldingen op bij de controller in het gebouw. Ook hier moeten de (netwerkmodule van de) controller en de TC ServeCenter-server direct of indirect met internet verbonden zijn.

TC ServeCenter test dagelijks of wekelijks of de communicatie met het project nog functioneert.

Via een modemverbinding:
De (communicatiemodule van de) controller in het gebouw neemt contact op met TC ServeCenter via een modem (analoog/GSM). Daarvoor moet ook de TC ServeCenter-server met een modem zijn uitgerust. De controller kan contact opnemen bij elke melding, maar kan meldingen ook gedurende een instelbare wachttijd opsparen en deze vervolgens in één keer melden.

TC ServeCenter test dagelijks of wekelijks of de communicatie met het project nog functioneert.

Alarmen doorsturen

Als een melding door TC ServeCenter ontvangen is, gaat het programma na of het om een alarm gaat waarvoor een servicemonteur of andere technicus moet worden opgeroepen. Als dat het geval is, stuurt het programma een oproep aan de technicus die volgens het dienstrooster dienst heeft. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via een e-mail
  • Via een fax
  • Via een pager-oproep
  • Via een SMS-bericht

Met uitzondering van een pager-oproep bevat een oproep de meldinggegevens, waaronder de naam van het project en de omschrijving van het alarm. Voor diverse oproepprotocollen kunnen eigen templates worden gedefinieerd; voor de meldingoproep en voor de header van het bericht.

Als de technicus niet binnen een bepaalde (instelbare) tijd reageert, verzendt TC ServeCenter de oproep nog een keer. Dit kan een (instelbaar) aantal keren herhaald worden. Als de technicus dan nog steeds niet heeft gereageerd, stuurt TC ServeCenter een oproep naar een volgende technicus die als reserve is ingeroosterd. Als ook deze niet reageert, kan de procedure zich herhalen voor de volgende als reserve ingeroosterde technici. De melding kan ter kennisgeving ook aan een projectverantwoordelijke of leidinggevende worden gestuurd.

Alarmen accepteren

De opgeroepen technicus moet contact maken met TC ServeCenter om het alarm te accepteren, zodat het verzenden van oproepen stopt. Verder kan de technicus alle gegevens van het alarm en eventuele gerelateerde meldingen inzien om zich een beeld van het probleem te vormen. Bij een nog niet geaccepteerd alarm kan de technicus tevens aanvullende opmerkingen plaatsen.

Interfaces voor andere applicaties

Naast, of in plaats van, het oproepen van technici heeft TC ServeCenter de mogelijkheid om meldinggegevens door te geven aan applicaties van derden, zoals hotelboekingssystemen, facilitymanagementsystemen en oproepsystemen/telefooncentrales. Dit kan op de volgende manieren:

Via Open Database Connectivity (ODBC): 
TC ServeCenter stuurt de meldinggegevens door naar een andere database die volgens het ODBC-protocol benaderd kan worden. Doorgaans zal dit de database van een facilitymanagementpakket zijn. Het benodigde ODBC-stuurprogramma is standaard aanwezig in Microsoft Windows.

Via XML (eXtensible Markup Language):
TC ServeCenter plaatst de meldinggegevens als XML-bestanden in een bepaalde map op de server van TC ServeCenter. Een maatwerkapplicatie kan zo geprogrammeerd worden dat deze de bestanden uit de map haalt en verwerkt.

Via ASCOM NIRA en ESPA 4.4.4.:
TC ServeCenter kan oproepen naar een ESPA 4.4.4. systeem voorzien van beep-codes. Voor de verschillende urgentie-niveaus van de meldingen geeft u op welke beep-code TC ServeCenter moet versturen.

Bedrijfszekerheid en toegangsbeveiliging

De bedrijfszekerheid van TC ServeCenter is uiteraard erg belangrijk. Voor een deel heeft u zelf invloed op de bedrijfszekerheid, maar voor een deel bent u afhankelijk van de telecomprovider(s) en ICT-afdelingen van de gebouwen. De toegang tot TC ServeCenter is beveiligd met een inlognaam en wachtwoord. De beheerder van TC ServeCenter kan gebruikers en inloggegevens toevoegen en beheren.

TC ServeCenter

Wij helpen u graag!